Ubezpieczenia komunikacyjne

 • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych
 • pojazdy mechaniczne od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz "Car assistance"
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
 • ochrona prawna posiadacza / użytkownika pojazdu

Ubezpieczenia na życie

 • indywidualne
 • grupowe ubezpieczenia pracownicze
 • grupowe ubezpieczenia rodzinne
 • fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia rolne

 • ubezpieczenie OC i mienia obowiązkowe
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia, upraw i zwierząt

Ubezpieczenia osobowe

 • następstw nieszczęśliwych wypadków
 • odpowiedzialność cywilna
 • koszty pobytu w szpitalu
 • operacje szpitalne
 • poważne zachorowania

Ubezpieczenia majątkowe

 • ubezpieczenie mieszkań
 • ubezpieczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych
 • ubezpieczenie domów w budowie
 • ubezpieczenie domków letniskowych
 • koszty leczenia w czasie pobytu za granicą

Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

 • od ognia i innych zdarzeń losowych
 • od kradzieży i rabunku
 • zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych
 • od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw

Ubezpieczenia finansowe

 • gwarancja ubezpieczenia zapłaty wadium
 • gwarancja dobrego wykonania kontraktu