Ubezpieczenia komunikacyjne

  • odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdów mechanicznych
  • pojazdy mechaniczne od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia oraz "Car assistance"
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera
  • ochrona prawna posiadacza / użytkownika pojazdu

Ubezpieczenia na życie

  • indywidualne
  • grupowe ubezpieczenia pracownicze
  • grupowe ubezpieczenia rodzinne
  • fundusze inwestycyjne

Ubezpieczenia rolne

  • ubezpieczenie OC i mienia obowiązkowe
  • dobrowolne ubezpieczenie mienia, upraw i zwierząt

Ubezpieczenia osobowe

  • następstw nieszczęśliwych wypadków
  • odpowiedzialność cywilna
  • koszty pobytu w szpitalu
  • operacje szpitalne
  • poważne zachorowania

Ubezpieczenia majątkowe

  • ubezpieczenie mieszkań
  • ubezpieczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych
  • ubezpieczenie domów w budowie
  • ubezpieczenie domków letniskowych
  • koszty leczenia w czasie pobytu za granicą

Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

  • od ognia i innych zdarzeń losowych
  • od kradzieży i rabunku
  • zysku utraconego wskutek ognia i innych zdarzeń losowych
  • od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstw

Ubezpieczenia finansowe

  • gwarancja ubezpieczenia zapłaty wadium
  • gwarancja dobrego wykonania kontraktu